Podstawy prawne działania

 

  1. Aktualizacja wpisu do Rejestru Aptek Szpitalnych: NUTRICO Sp. z o.o. uzyskało od Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach aktualizację wpisu do rejestru aptek szpitalnych w dniu 21 maja 2014 roku.
  2. Wpis do Rejestru Aptek Szpitalnych: NUTRICO Sp. z o.o. uzyskało zgodę Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach na prowadzenie apteki szpitalnej w dniu 25 marca 2014 roku. Kierownikiem apteki Szpitala Szafirowa został Pan Dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk po uzyskaniu pozytywnej opinii Sląskiej Izby Aptekarskiej i akceptacji Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
  3. Wpis do Rejestru Podmiotów Leczniczych: NUTRICO Sp. z o.o. uzyskało wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dnia 25 lutego 2014 jako Szpital Szafirowa pod numerem Ks. Rej. 000000165725
  4. Wpis do KRS: NUTRICO Sp. z o.o. uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 30 sierpnia 2011 roku pod nr KRS: 0000394648
  5. Utworzenie spółki: NUTRICO Sp. z o.o. powstała 28 lipca 2011 roku na podstawie aktu notarialnego podpisanego przed asesorem notarialnym Agnieszką Anitą Kunecką zastępcą notariusza Elżbiety Drążek w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy al. Niepodległości 159, Repetytorium A nr 1401/2011

Zgoda-Apteka 1Zgoda-Apteka 2

 

WIF-Decyzja - adres s.1WIF - Decyzja-adres s.2