Fundusze Unii Europejskiej

NUTRICO Sp. z o. o. od 16 grudnia 2013 roku jest beneficjentem projektu wsparcia innowacji w przedsiębiorstwach w ramach funduszy pomocowych UE pt.: „Gospodarcza Brama Śląska” na podstawie umowy o wynajmie pomieszczeń budynku A Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Projekt „Gospodarcza Brama Śląska” jest kluczowym dla całego województwa śląskiego. Jest to wspólna inicjatywa miast Sosnowiec, Będzin, Czeladź i Jaworzno polegająca na stworzeniu dla inwestorów atrakcyjnej oferty inwestycyjnej między innymi w postaci udostępnienia inwestorom na preferencyjnych warunkach nowoczesnych obiektów Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego na terenach byłej kopalni Niwka-Modrzejów. W ramach I etapu projektu zatytułowanego „Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej” Gmina Sosnowiec realizuje cztery zadania, których wartość kształtuje się na poziomie 81 023 890,29 PLN z czego 60 929 573,37 PLN stanowi uzyskane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1: Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.1: Infrastruktura rozwoju gospodarczego. Inwestycja ta stanowi największe tego typu przedsięwzięcie obecnie realizowane na terenie Gminy Sosnowiec. Sygnatariuszami porozumienia w sprawie utworzenia SPNT są: Gmina Sosnowiec, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. oraz trzy największe uczelnie regionu śląskiego tj.: Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska i Śląska Akademia Medyczna.