O firmie

Firma NUTRICO

powstała w odpowiedzi na potrzebę wysokiej jakości i nowych rozwiązań w polskiej medycynie. Działamy jako dostawca produktów oraz usług medycznych dla szeroko rozumianej branży medycznej. Poszukujemy innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań, technologii, maszyn i urządzeń, które redukują koszty leczenia i poprawiają efektywność prowadzenia działalności medycznej w szpitalach i gabinetach prywatnych. Wszystkie działania Nutrico wpisują się w ten etos. Bez względu na obszar działania.

o firmie

 

IDEALNE ŻYWIENIE DLA KAŻDEGO PACJENTA…

Obecnie główną linią i usług NUTRICO, a zarazem wizytówką firmy, jest udzielanie USŁUGI FARMACEUTYCZNEJ  w myśl art 86 ustawy Prawo Farmaceutyczne w postaci kompleksowego pozajelitowego żywienie kliniczne (ang. Total Parenteral Nutrition – TPN). Podstawową funkcją żywienia klinicznego jest wyrównywanie zapotrzebowania na główne elementy odżywcze u chorych leczonych w szpitalach i hospicjach, którzy z różnych przyczyn nie mogą odżywiać się samodzielnie, a ich stan zdrowia wymaga zwiększenia podaży dodatkowych elementów odżywczych. Zastosowanie całkowitego pozajelitowego żywienia klinicznego jest w wielu przypadkach jedynym sposobem na skuteczne odżywienie pacjenta takiego jak ciężko chore dzieci, oparzeni czy pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby.

Nasza kadra medyczna to najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach zarówno w medycynie jak i zarządzaniu, marketingu i działalności handlowej.