Dla pacjentów

Organizm człowieka chorego jest wyjątkowo podatny na wszelkie formy niedożywienia lub ograniczenia podaży składników odżywczych. Chorych cechuje większe niż u dorosłych spoczynkowe zapotrzebowanie energetyczne. Wszystko to powoduje, że przewlekle lub ciężko chory jest szczególnie narażony na niedożywienie i wynikającego z tego konsekwencje. Niedożywiony pacjent będzie wykazywał objawy apatii, osłabienia, spadku masy ciała, obniżenia odporności. Będzie też wtedy występowało upośledzone gojenie ran a w skrajnych przypadkach może się zwiększać ryzyko zgonu w okresie okołochorobowym. Dlatego tak istotnym jest zagadnienie żywienia pacjentów w warunkach szpitalnych. W zasadzie każdy pacjent poddany hospitalizacji powinien zostać przesiewowo zbadany pod względem ewentualnego ryzyka niedożywienia. Najbardziej zagrożoną grupą są dzieci a w szczególności wcześniaki, noworodki, niemowlaki i dzieci krytycznie chore (leczone w oddziałach intensywnej terapii). Z danych światowych wynika, że aż 40% pacjentów leczonych w szpitalach jest niedożywionych co ewidentnie wpływa na pogorszenie wyników leczenia i zwiększenia kosztów tego leczenia.
Podawanie żywienia drogą naturalną jest często utrudnione albo nawet niemożliwe. Pojawia się wtedy konieczność zastosowania żywienia dożylnego. Obecnie nie ma dostępnych standardowych mieszanin żywienia dożylnego dla dzieci. Aby dziecko niedożywione mogło być tak leczone musi dla niego zostać przygotowana specjalna mieszanina żywieniowa dedykowana dla konkretnego dziecka na konkretny dzień terapii. Mieszaniny takie sporządza się w pracowniach żywieniowych na terenie apteki szpitalnej. I tutaj przychodzą z pomocą rozwiązania Nutrico Sp. z o.o. Mieszaniny żywienia klinicznego przygotowane specjalnie dla dzieci to mieszaniny typu Nutrico Kids (dla wcześniaków, noworodków, dzieci leczonych onkologicznie, chorych na anoreksję, dzieci z niewydolnością nerek i/lub wątroby) oraz Nutrico Intensive Care Kids (dla dzieci krytycznie chorych).

Każdy niedożywiony pacjent w dniu przyjęcia do szpitala powinien zostać zdiagnozowany w kierunku niedożywienia i jeśli istnieje taka potrzeba powinna zostać wdrożona odpowiednia interwencja żywieniowa

Czy jesteś zagrożony niedożywieniem?
Możesz to sprawdzić tutaj