Ryzyko Niedożywienia NRS

OCENA RYZYKA ZWIĄZANEGO ZE STANEM ODŻYWIENIA (NUTRITIONAL RISK SCORE, NRS)

Pogorszenie stanu odżywienia
Imię i nazwisko PESEL nr. historii choroby
Wiek:
< 70 lat
> 70 lat
Kalkulator BMI:
(cm) (kg)
Utrata masy ciała > 5 %
w okresie 3 miesięcy
w okresie 2 miesięcy
w okresie 1 miesięcy
Spożycie pokarmu w ostatnim tygodniu
50-75% zapotrzebowania
25-50% zapotrzebowania
0-25% zapotrzebowania
Nasilenie choroby
Złamanie uda
Marskość wątroby
POChP
Radioterapia
Udar mózgu
Rozległe operacje brzuszna
Ostra niewydolność nerek
Chemioterapia
Uraz czaszkowo-mózgowy
Przeszczep szpiku kostnego
Leczenie pacjenta w OIT
Ciężkie oparzenie > 20% pow. ciała
OCEŃ RYZYKO