Dla kogo żywienie

nutrico

Od dnia 1 stycznia 2012 roku w każdym szpitalu w Polsce istnieje OBOWIĄZEK dokonania przesiewowej oceny stanu odżywienia u każdego hospitalizowanego pacjenta.

Przepis ten zawarto w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 202 Poz. 1191)

Wyjątek stanowią szpitalne oddziały ratunkowe i oddziały hospitalizacji jednodniowej. Aby spełnić wymogi zawarte w tym rozporządzeniu należy ocenić każdego pacjenta co najmniej w jednej ze skal żywieniowych tj.:

  • Skala SGA – dla pacjentów stabilnych
  • Skala NRS – dla pacjentów w stanie ciężkim

Po określeniu ewentualnych odchyleń w stanie odżywienia chorego należy wdrożyć odpowiednią interwencję żywieniową zgodną ze standardami Polskiego Towarzystwa Leczenia Dojelitowego i Pozajelitowego a w przypadku dzieci Polskiego Towarzystwa Leczenia Dojelitowego i Pozajelitowego Dzieci (wytyczne dostępne na stronie www.polspen.pl).

 

Każdy niedożywiony pacjent w dniu przyjęcia do szpitala powinien zostać zdiagnozowany w tym kierunku i powinna zostać wdrożona odpowiednia interwencja żywieniowa

Dokument oceniający stan odżywienia chorego powinien znaleźć się w każdej historii choroby!

 

Karą dla świadczeniodawcy (szpitala) za niespełnienie w/w wymogu może być kara finansowa lub całkowite zerwanie kontraktu z NFZ.

Całkowity koszt pojedynczej hospitalizacji prawidłowo odżywionego pacjenta chirurgicznego jest mniejszy średnio o ok 10 000 USD w stosunku do pacjenta niedożywionego, zaś całkowity koszt pojedynczej hospitalizacji pacjenta leczonego zachowawczo  jest mniejszy średnio o 5 000 USD.

 

Poniżej przedstawiamy szacunkową utratę azotu/białka w okresie jednej doby w poszczególnych stanach chorobowych. Wykres ten najlepiej pokazuje jak bardzo pacjenci hospitalizowani potrzebują leczenia żywieniowego. W wymienionych stanach klinicznych interwencja żywieniowa jest wręcz niezbędna a jej niewykonanie może być traktowane jako błąd medyczny…

 

Leczenie jest tańsze gdy pacjent nie jest głodny…

 wykres